Allmänna arvsfonden

Kvarlåtenskap tillfaller den Allmänna arvsfonden om

  1. En avliden person inte har några legala arvingar och inte heller har skrivit något testamente.
  2. Allmänna arvsfonden får arvet som gåva.
  3. Allmänna arvsfonden erhåller arvet genom testamente.
  4. Allmänna arvsfonden var skriven som förmånstagare till en försäkring.

Det är Kammarkollegiet som förvaltar fonden som ger sitt stöd till barn, ungdomar och funktionshindrade och Arvsfondsdelegationen som tar beslut om hur pengarna skall fördelas.

Allmänna arvsfonden kan avstå från arv i vissa fall, nämligen om:

  1. Någon kan intyga att den avlidne har uttalat sig om hur han/hon ville fördela sin kvarlåtenskap.
  2. Det finns någon närstående person som varit exempelvis ekonomiskt beroende av den avlidne eller på annat sätt varit denne nära (ex sambo)
  3. Kvarlåtenskapen är av stor betydelse ur kulturhistorisk-, naturvårds- eller kulturvårdssynpunkt. Då blir oftast naturvårdsverket eller hembygdsföreningar arvtagare.

Man kan dock nämna att Allmänna Arvsfonden till en början automatiskt blir arvinge till kvarlåtenskap efter en avliden som inte har legala arvingar, trots att testamente finns. Då skickar man in en kallelse till bodelningen och en kopia på testamentet till kammarkollegiet i god tid innan bodelningsförrättningen. Då bodelningen är klar skickar man även in en kopia på denna till kammarkollegiet  varefter de godkänner testamentet och tamentstagarna får ut sitt arv.

Läs gärna mer om Allmänna arvsfonden på deras hemsida här

Testamente

Vill man frångå den legala arvsordningen skall man upprätta ett testamente.  Har man inget testamente så fördelas kvarlåtenskapen i första hand till den första arvsklassen, dvs den avlidnes bröstarvingar. Finns det inga sådana så tillfaller det den andra arvsklassen, dvs den avlidnes far, mor eller syskon. Om de båda nämnda arvsklasserna inte existerar så tillfaller kvarlåtenskapen den tredje arvsklassen, dvs den avlidnes mor- och farföräldrar och deras barn. Kusiner ärver dock inte varandra utan finns det ingen i de tre arvsklasserna så tillfaller arvet den allmänna arvsfonden.

Published in: on 10 februari, 2010 at 22:48  Kommentera  
Tags: , , , ,

Välkommen!

Välkommen till min blogg!

Published in: on 7 februari, 2010 at 10:23  Kommentera